bdat-logo

Praha

V Praze fungujeme na dvou sálech na Pankráci. Prvním sálem je Zrcadlový sál Gymnázia Budějovická, kde probíhají semináře Bene Dance Art Teamu. Druhým sálem je DanceHall Taneční školy Maestro, kde probíhají volné tréninky, individuální lekce a practisy.

Každý řádný člen BDAT  se zaplaceným pololetním příspěvkem ve své kategorii a výukovém kurzu, obdrží daný počet hodin a výuk dle stanoveného rozvrhu hodin.

Přihláška do BDAT

Pokyny k platbě členských příspěvků 2020/2021

Rozvrh sálů v Praze

POZOR!!! V létě (červenec+srpen) je sál TK Maestro otevřen od 14h do 21h!