bdat-logo

Czech Open Cup IV. 2021 – Online

Propozice Czech Open Cup IV. 2021 - ONLINE 

Název soutěže: Czech Open Cup IV. 2021 - ONLINE 

Pořadatel:   TK Bene Dance Art Team z.s. 

Místo konání:  ON -LINE - (ZOOM)

Termín konání:  neděle  ----------. 2021

!!!!!! POZOR, POZOR, POZOR !!!!! 
Převádíme tuto soutěž do živého formátu. Termín soutěže bude změněn a zaslán do emailu tanečním klubům. Ranklist COC bude přičten k živé soutěži a NOVINKOU bude vyhodnocení Ranklistu na konci r. 2021, v kategoriích děti, junioři, mládež. (Přihlášeným soutěžícím do termínu 20.06.2021, bude zpět zasláno startovné a zrušena přihláška do této soutěže COC IV. Do nového termínu se všichni budou přihlašovat znovu!). 

Vedoucí soutěže: Walter Elschek

Porota:  Libor Hlaváček SK, Kamila Hlaváčiková CZ, Agata Koziol PL, Jakub Mazuch CZ, Irina Šmalko RU, Richard Szilagyi GR, Marian Šulc CZ, Franciska Kovács H, Roland Kovács ROM.

Hudba:  reprodukovaná  - TK BDAT

Režie: Petr Bartuněk, Michal Polák

Moderátor: Anna Nemčoková, Jolana Dragounová

Sčitatel:  Jakub Schneider 

Velikost parketu:  dle vašich možností

 

Video sestřih z posledního Czech Open Cupu

 

Účast v soutěži: 

Sóla, duo, týmy v latinskoamerických, caribbean a Sóla, duo v street tancích.

Rozděleni do kategorií - Mini děti 5 - 6let, Mini děti 7 - 8let, Děti 9 - 11let, Junioři 12 - 15let, Mláděž 16 - 18let.

Přihlašujete se  na jednotlivé tance. (jeden tanec = jedna soutěž). U dua připište jméno partnera/ky a u týmu rozdělte start 1 start 2 start 3.

Live: Sólo, Duo, Týmy - Latina  (Samba, Chacha, Rumba, Jive)

Live: Sólo, Duo, Týmy - Caribbean (Salsa, Bachata, Merengue)

Live: Sólo, Duo,  - Street dance 

 

Pravidla soutěže:

1. délka skladeb sóla, duo, týmy ( Tým 3 osoby - sólo tance) Latina, Caribbean, Street - 90sekund,

2. tempo soutěžních tanců Latina  S 50-52 T/min., Chacha 29-31 T/min., Rumba 23-24 T/min., Jive 42-44T/min., Vše 4/4 rytmu

Caribbean - Salsa 50-52 T/min., Bachata 28-32 T/min., Merengue 30-34 T/min., Vše 4/4takt rytmu

 

Ceny: Medaile, diplomy a prezenty od partnerů soutěže, budou zaslány do Tanečních klubu, kde si je soutěžící vyzvedne u svých trenérů.

 

NEDĚLE -------------.2021

Věkové kategorie  a soutěžní tance:

Latina: 

SÓLO LAT. Mini děti (5 - 6 let): Ch, Ji
SÓLO LAT. Mini děti (7 - 8 let): S, Ch, R, Ji
SÓLO LAT. D1+2 (9 - 11 let): S, Ch, R, Ji
SÓLO LAT.  J1+2 (12 – 15 let): S, Ch, R, Pd, Ji
SÓLO LAT. mládež (16 - 18 let): S, Ch, R, Pd, Ji


DUO LAT. Mini děti ( 7 - 8 let): S, Ch, R, Ji
DUO LAT. D1+2 ( 9 - 11 let): S, Ch, R, Ji
DUO LAT.  J1+2 (12 – 15 let): S, Ch, R, Pd, Ji

MISTROVSTVÍ ĆESKÉ REPUBLIKY :
TÝM LAT. mládež (16 - 18 let): S, Ch, R, PD, Ji
TÝM LAT. dospělý (18 – 30 let): S, Ch, R, PD, Ji

Caribbean:

SÓLO CARIB. Mini děti (5 - 6 let): S, B, M
SÓLO CARIB. Mini děti (7 - 8 let): S, B, M
SÓLO CARIB. D1+2 (9 - 11 let): S, B, M
SÓLO CARIB.  J1+2 (12 – 15 let): S, B, M
SÓLO CARIB. mládež (16 - 18 let): S, B, M


DUO CARIB. Mini děti (7 - 8 let): S, B, M
DUO CARIB. D1+2 ( 9 - 11 let): S, B, M
DUO CARIB.  J1+2 (12 – 15 let): S, B, M

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - Online:

TÝM CAR. mládež (16 - 18 let): S, B, M
TÝM CAR. dospělý (18 – 30 let): S, B, M

Street: 

SÓLO STREET  J1+2 (12 – 15 let):
SÓLO STREET mládež (16 - 18 let):

(tanečníci mohou tančit v kategorii o jednu věkově vyšší) 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit málo obsazené kategorie. Délka tanců bude hrána 90sekund, 

 

Předběžný časový harmonogram cca 8h - 22h.

Neděle ------------- 2021

8:30 hodin otevření on-line prostoru
9:00 Zahájení přenosu
1. SÓLO Lat. Mini Děti, SÓLO Lat. Junioři, DUO Lat. Mini Děti, DUO Lat. Junioři,

Start cca ve 12:00 hodin
2. SÓLO Lat. Děti, SÓLO lat. mládež,  DUO Lat. Děti, TÝM lat. mládež,

Start cca ve 14:30 hodin
3. SÓLO Carib. Mini Děti, TÝM lat.dospělý, DUO Carib. Mini Děti,

Start cca v 16:00 hodin
4. SÓLO Carib. Děti, SÓLO Carib. Junioři, DUO Carib. Děti, DUO Carib. Junioři,

Start cca v 19:00 hodin
5. SÓLO Carib. mládež, TÝM Carib. mládež, TÝM Carib. dospělý, SÓLO Street Junioři,  , DUO Street Junioři.

6. SÓLO Street junioři, SÓLO Street mládež, DUO Street junioři,  DUO Street mládež,

 

PŘIHLÁŠKA  COC IV.

 

RANK LIST COC 2021 

 

 

Přihlášky a zaplacené startovné: do ------------- 2021 vše dle pokynu.

Přihláška: přihlašování bude spuštěno ----------- 2021

Startovné: sólo, duo - 1. start / 8 € / osoba

Platba 1 - 7 startů dle pokynů k platbě, 8 a více startů - soutěžící už dále neplatí startovné. Zaplatí tedy pouze za 7 startů. (účastníci z ČR mohou platit startovné v korunách ), spočítejte starty a s aktuálním kurzem  ČNB v den platby, zaokrouhlete do celé částky ( přikl. 238,64 = 239kč). celkovou částku zašlete na účet 159064735/0600, VS ---------2021, SS datum narození startujícího. Do zprávy pro příjemce napište jméno startujícího, v jaké kategorii a jaké tance bude tančit. (např. Petr Skala, junior, Solo Lat. S,Ch,J, junior Duo Car. S,B,M, atd....).  Je to pro nás rychlejší kontrola přihlášek včetně plateb a vytvoření startovních listin.

Po vašem přihlášení Vám ------------ 2021 přijde na email  link, přes který se  ------------- 2021 po 8h budete moci přihlašovat do soutěže. V předběžném harmonogramu naleznete i cca časy pro Vaše soutěže. Přihlašujte se vždy 30min. před Vaší soutěží.

Děkujeme za Vaší pečlivost při přihlašování a opět se těšíme na Vaše předvedené výkony.

 

Dodatečné informace: Walter Elschek 777 024 395

www.bdat.cz FB: Bene Dance Art Team

 

CZECH OPEN CUP III. 18.04.2021 Online

SEZNAM PŘIHLÁŠEK

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ LATINA - CARIBBEAN 

VÝSLEDKY - SHOW 

 

CZECH OPEN CUP II. 30. - 31.01.2021 Online

Výsledky sobotní soutěže

Výsledky nedělní soutěže