bdat-logo

Platby na školní rok 2021/2022

22 prosince 2020 9:00

Platby na 1. pololetí i 2. pololetí školního roku 2021 / 2022

1. pololetí: Září – Leden

Platba na 1. pololetí do 30. září – po tomto termínu správní poplatek 50 Kč.

2. pololetí: Únor – Červen

Platba na 2. pololetí do 31. ledna – po tomto termínu správní poplatek 50 Kč. 

Každý člen platí  základní členský příspěvek „ZČP“ (200 Kč na pololetí) a k tomu rozšiřující členský příspěvek „RČP“ dle kategorií uvedených níže.

Pokud člen tančí latinu a je zároveň členem taneční skupiny, platí ZČP a RČP  v hodnotě pro kategorii latina+ 50% RČP za kategorii taneční skupina. (Př: Člen tančí latinu v párech v kategorii junior a zároveň tančí v juniorské taneční skupině, zaplatí 4 200 Kč.)

TRUTNOV:

Děti taneční přípravka (5–11 let): 2 800 Kč / pololetí (ZČP 200 Kč, RČP 2 600 Kč,)
Junior taneční přípravka (12–15 let): 3 000 Kč / pololetí (ZČP 200 Kč, RČP 2 800 Kč)
Mládež / dospělá taneční skupina  RČP (15 let a více): 3 500 Kč / pololetí (ZČP 200 Kč, RČP 3 300 Kč)
Taneční páry, sóla, duety, týmy  RČP (děti, junioři) (9–14 let): 3 500 Kč / 1 os. / pololetí (ZČP 200 Kč, RČP 3 300 Kč)
Mládež / dospělé taneční páry, sóla, duety  RČP (15 let a více): 3 900 Kč / 1 os. / pololetí (ZČP 200 Kč, RČP 3 700 Kč)

Senioři kurzovné 1250 Kč / 1os. / 8 lekcí (ZČP 200 Kč, RČP 1050 Kč) inf. zde.
Taneční kurz pro ženy 1250 Kč / 1os. / 8 lekcí (ZČP 200 Kč, RČP 1050 Kč)
inf. zde. 

PRAHA:

Taneční páry, sóla, duety latina (děti, junioři) (9–14 let): 3 700 Kč / 1 os. / pololetí (ZČP 200 Kč, RČP 3 500 Kč)
Taneční páry RČP (15 let a více): 4 200 Kč / 1 os. / pololetí (ZČP 200 Kč, RČP 4 000 Kč)

Platby zasílejte s tímto označením na klubový účet.
číslo účtu: 159064735\0600
variabilní symbol: datum narození člena (den, měsíc, rok)
specifický symbol:
BDAT latina – 1111;   junioři  – 3333;    děti – 4444;    senioři – 6633 

Zpět na novinky